Gwarancja Bezpieczeństwa i Satysfakcji to Domena A.Z.GWARANCJI

Rynek Nieruchomości a Pośrednictwo

Pojęcie nieruchomości jest bardzo ważne w działalności pośrednika jest to jedna z kluczowych definicji w tym zawodzie. Nieruchomość jest przedmiotem obrotu – towarem na rynku nieruchomości, może być definiowana rozmaicie, zależnie od przyjętych kryteriów np. prawnych, ekonomicznych, funkcjonalnych itp. W nauce występuje wiele definicji zależnie od różnych dziedzin wiedzy (ekonomia, prawo, geodezja itp.). Dla pośrednika obrotu nieruchomościami najtrafniej pojęcie to definiuje Kodeks Cywilny, Art. 46, gdzie nieruchomościami nazywamy części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki, budowle trwałe z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności [33]. Nieruchomości są szczególnym obiektem rynkowym, gdyż charakteryzują się dwoma podstawowymi atrybutami: trwałością w miejscu i w czasie. W miejscu powoduje, że wartość nieruchomości podatna jest na zmianę w jej otoczeniu, a więc na czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład zanieczyszczenie środowiska, zmiany gospodarcze w regionie i inne.

Biuro Nieruchomości
Agencja Nieruchomości

Czynniki te wpływają na notowania na rynku nieruchomości. Trwałość w czasie, wywołuje konieczność podejmowania działań remontowych, konserwacyjnych, modernizacyjnych i innych. Oznacza to jednocześnie trudności w adaptacji nieruchomości do zmieniających się potrzeb jej właściciela lub nabywcy. Wszystkie wyżej wymienione działania wymagają poniesienia kosztów i wiążą się zwykle z koniecznością zaciągania odpowiednich kredytów. Powoduje to, że rynki nieruchomości są zależne od wielu czynników lokalnych. W poszczególnych regionach wygląda to inaczej. Wiedza o lokalnych rynkach nieruchomości jest wiedzą interdyscyplinarną, łączącą elementy techniczne, prawne i ekonomiczne.

Rynek Nieruchomości a program MDM

 

Od  października 2016 w większości regionów zmieniły się limity ceny metra kwadratowego, których nie można przekroczyć aby dostać dopłatę do kredytu na zakup mieszkania. building-828961_640

Analizując wahania cen na rynku Opolskim w okresie od początku roku do czwartego kwartału 2016 ceny nieruchomości na rynku wtórnym mieszkaniowym spadły o 6%, lecz patrząc na aktualne limity cen zamieszczonych w poniższej tabeli, niewiele się w kwestii rynku wtórnego zmieniło i niewiele więcej w rynku pierwotnym. Wiedząc iż dla mieszkań kupowanych na rynku pierwotnym są wyższe niż na rynku wtórnym.

Limity ceny m kw. w programie „MdM”

Regiony rynek pierwotny rynek wtórny
Wrocław 5259,1 4302,9
Bydgoszcz i Toruń 4809,75 3935,25
Lublin 4850,42 3968,52
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4074,95 3334,05
Łódź 4200,9 3437,1
Kraków 5247,55 4293,45
Warszawa 6433,43 5263,71
Opole 3988,6 3263,4
Rzeszów 4417,6 3614,4
Białystok 4851 3969
Gdańsk 5094,65 4168,35
Katowice 4867,5 3982,5
Kielce 4749,59 3886,02
Olsztyn 4495,15 3677,85
Poznań 5711,2 4672,8
Szczecin 4516,6 3695,4

Źródło: BGK

Program cieszy się ogromną popularnością, w taki sposób że wyczerpane zostały pieniądze zagwarantowane za dopłaty na 2016 rok już w marcu. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) mógł na nie przeznaczyć 730 mln zł.. Na początku lipca wstrzymano przyjmowanie wniosków o dopłaty z puli przypadającej na 2017 r. (746 mln zł), ponieważ można ją tylko już uszczuplić o połowę. Od początku nowego roku 2017 r BGK wznowi przyjmowanie wniosków o dopłatę, aby rozdzielić pozostałe pieniądze z przyszłorocznej puli. Do tego czasu o dopłatę ubiegać się tylko ten kto decyduje się na mieszkanie z terminem oddania do użytku w 2018 r.. Z informacji BGK wynika, że kwota na 2018 r. – 762 mln zł – jest nietknięta. A więc wniosek jest taki że należy się spieszyć ale zaraz szukać Strony Sprzedającej która postanowi zaczekać na pozostałą cześć pieniążków z dopłaty.

Powrót do bloga