Gwarancja Bezpieczeństwa i Satysfakcji to Domena A.Z.GWARANCJI

Nieruchomości komercyjne typu Przestrzenie biurowe.

Open space to nic innego jak otwarta przestrzeń biurowa. Nie ma tam żadnych ścianek, ani małych pomieszczeń. Ten sposób pracy przywędrował ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Warto zaznaczyć, że to właśnie w USA powstał pierwszy taki biurowiec. Jest to Larkin Administration Building, który dokładnie znajduje się w Nowym Jorku. Zatem, czy open space ma szansę na dobre zagościć w polskich realiach?

Nieruchomości typu open space.

Teraz odpowiedź nie jest jednoznaczna, aczkolwiek w przyszłości istnieje taka możliwość. Polska śledząc trendy z Zachodu bardzo się rozwinęła i nadal rozwija. Open space zagościł już w wielu firmach, a dość popularny jest w różnego typu archiwach. Taki sposób pracy niesie ze sobą wiele plusów. Należy do nich np. to, iż wtedy jest lepsza komunikacja między pracownikami. Dodatkowo poprzez obserwowanie współpracowników zwiększa się motywacja pozostałych do pracy. Stanowi to też duży atut dla kierownika, ponieważ może szybko reagować na jakieś niedopatrzenia ze strony swojego pracownika. Taki model pracy w dużym stopniu przypomina taśmę produkcyjną, gdzie wszystkie czynności wykonywane są mechanicznie i ponadto personel działa jak maszyny produkcyjne.

Wkład własny na zakup nieruchomości.

Wszelkie procedury, ale też słownictwo związane z nieruchomościami jest bardzo skomplikowane. Częstym terminem, który niejednokrotnie sprawia nam kłopoty jest: wkład własny. Jak go zdefiniować?

Na zakup nieruchomości poprzez kredyt musi być wkład własny.

To po prostu określone środki finansowe, jakie trzeba wpłacić na rachunek osoby, która sprzedaje daną nieruchomość. Wszystko jest po to, żeby bank mógł przyznać klientowi kredyt hipoteczny. Warto zaznaczyć, że Komisja Nadzoru Finansowego od 2014 roku nałożyła na banki taki wymóg, iż osoby chcące uzyskać kredyt są zobowiązane do wniesienia wkładu własnego. Ma on mieć co najmniej 5% wartości nieruchomości. Wynika to z tego, iż ma to stanowić pewnego rodzaju zabezpieczenie kredytu. Jednak z każdym następnym rokiem taki wymóg zwiększał się o 5%, co oznacza, że w 2017 roku nasz wkład własny to aż 20% wartości nieruchomości. Aczkolwiek na rynku istnieje jeszcze taka grupa banków, która umożliwia wzięcie kredytu z wkładem własnym wynoszącym 10%, ale wówczas klient jest zobowiązany do tego, aby opłacić ubezpieczenie tego niskiego wkładu.

Projekt Kodeksu dla branży Nieruchomości.

Nowy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany to projekt, który ma przynieść ze sobą wiele rewolucyjnych zmian. Na pewno zawarte w nim będzie uproszczenie procesu inwestycyjnego. Ponadto ma on za zadanie ujednolicić procedury. Kodeks przewiduje dodatkowo, że najpierw trzeba mieć zgodę inwestycyjną, a dopiero potem można rozpocząć budowę.

projekt kodeksu urbanistycznego

Tego typu zgodę może wydać wojewoda, starosta lub prezydent miasta. Zależnie od stopnia skomplikowania danej inwestycji będą obowiązywać rozmaite procedury, które umożliwią wydanie owej zgody. Wyróżnionych ma zostać sześć kategorii inwestycji. Pierwsza ma dotyczyć inwestycji, które na tzw. dziś nie muszą mieć żadnej zgody. Druga obejmuje takie inwestycje jakie są realizowane teraz na zgłoszenia np. domki jednorodzinne. Natomiast w kategoriach od trzeciej do szóstej będzie miało znaczenie wiele czynników takich jak np. wysokość obiektu. Po prostu im inwestycja jest bardziej skomplikowana, tym wyższą osiągnie kategorię. Dalej, czyli od czwartej do szóstej kategorii mają należeć budynki użyteczności publicznej. Warto zaznaczyć, że każdą inwestycję do kategorii przyporządkuje Rada Ministrów.

Rynek Nieruchomości a Pośrednictwo

Pojęcie nieruchomości jest bardzo ważne w działalności pośrednika jest to jedna z kluczowych definicji w tym zawodzie. Nieruchomość jest przedmiotem obrotu – towarem na rynku nieruchomości, może być definiowana rozmaicie, zależnie od przyjętych kryteriów np. prawnych, ekonomicznych, funkcjonalnych itp. W nauce występuje wiele definicji zależnie od różnych dziedzin wiedzy (ekonomia, prawo, geodezja itp.). Dla pośrednika obrotu nieruchomościami najtrafniej pojęcie to definiuje Kodeks Cywilny, Art. 46, gdzie nieruchomościami nazywamy części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki, budowle trwałe z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności [33]. Nieruchomości są szczególnym obiektem rynkowym, gdyż charakteryzują się dwoma podstawowymi atrybutami: trwałością w miejscu i w czasie. W miejscu powoduje, że wartość nieruchomości podatna jest na zmianę w jej otoczeniu, a więc na czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład zanieczyszczenie środowiska, zmiany gospodarcze w regionie i inne.

Biuro Nieruchomości
Agencja Nieruchomości

Czynniki te wpływają na notowania na rynku nieruchomości. Trwałość w czasie, wywołuje konieczność podejmowania działań remontowych, konserwacyjnych, modernizacyjnych i innych. Oznacza to jednocześnie trudności w adaptacji nieruchomości do zmieniających się potrzeb jej właściciela lub nabywcy. Wszystkie wyżej wymienione działania wymagają poniesienia kosztów i wiążą się zwykle z koniecznością zaciągania odpowiednich kredytów. Powoduje to, że rynki nieruchomości są zależne od wielu czynników lokalnych. W poszczególnych regionach wygląda to inaczej. Wiedza o lokalnych rynkach nieruchomości jest wiedzą interdyscyplinarną, łączącą elementy techniczne, prawne i ekonomiczne.

Rynek Nieruchomości a program MDM

 

Od  października 2016 w większości regionów zmieniły się limity ceny metra kwadratowego, których nie można przekroczyć aby dostać dopłatę do kredytu na zakup mieszkania. building-828961_640

Analizując wahania cen na rynku Opolskim w okresie od początku roku do czwartego kwartału 2016 ceny nieruchomości na rynku wtórnym mieszkaniowym spadły o 6%, lecz patrząc na aktualne limity cen zamieszczonych w poniższej tabeli, niewiele się w kwestii rynku wtórnego zmieniło i niewiele więcej w rynku pierwotnym. Wiedząc iż dla mieszkań kupowanych na rynku pierwotnym są wyższe niż na rynku wtórnym.

Limity ceny m kw. w programie „MdM”

Regiony rynek pierwotny rynek wtórny
Wrocław 5259,1 4302,9
Bydgoszcz i Toruń 4809,75 3935,25
Lublin 4850,42 3968,52
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4074,95 3334,05
Łódź 4200,9 3437,1
Kraków 5247,55 4293,45
Warszawa 6433,43 5263,71
Opole 3988,6 3263,4
Rzeszów 4417,6 3614,4
Białystok 4851 3969
Gdańsk 5094,65 4168,35
Katowice 4867,5 3982,5
Kielce 4749,59 3886,02
Olsztyn 4495,15 3677,85
Poznań 5711,2 4672,8
Szczecin 4516,6 3695,4

Źródło: BGK

Program cieszy się ogromną popularnością, w taki sposób że wyczerpane zostały pieniądze zagwarantowane za dopłaty na 2016 rok już w marcu. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) mógł na nie przeznaczyć 730 mln zł.. Na początku lipca wstrzymano przyjmowanie wniosków o dopłaty z puli przypadającej na 2017 r. (746 mln zł), ponieważ można ją tylko już uszczuplić o połowę. Od początku nowego roku 2017 r BGK wznowi przyjmowanie wniosków o dopłatę, aby rozdzielić pozostałe pieniądze z przyszłorocznej puli. Do tego czasu o dopłatę ubiegać się tylko ten kto decyduje się na mieszkanie z terminem oddania do użytku w 2018 r.. Z informacji BGK wynika, że kwota na 2018 r. – 762 mln zł – jest nietknięta. A więc wniosek jest taki że należy się spieszyć ale zaraz szukać Strony Sprzedającej która postanowi zaczekać na pozostałą cześć pieniążków z dopłaty.

Powrót do bloga