Nieruchomości komercyjne typu Przestrzenie biurowe.

Open space to nic innego jak otwarta przestrzeń biurowa. Nie ma tam żadnych ścianek, ani małych pomieszczeń. Ten sposób pracy przywędrował ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Warto zaznaczyć, że to właśnie w USA powstał pierwszy taki biurowiec. Jest to Larkin Administration Building, który dokładnie znajduje się w Nowym Jorku. Zatem, czy open space ma szansę na dobre zagościć w polskich realiach?

Nieruchomości typu open space.

Teraz odpowiedź nie jest jednoznaczna, aczkolwiek w przyszłości istnieje taka możliwość. Polska śledząc trendy z Zachodu bardzo się rozwinęła i nadal rozwija. Open space zagościł już w wielu firmach, a dość popularny jest w różnego typu archiwach. Taki sposób pracy niesie ze sobą wiele plusów. Należy do nich np. to, iż wtedy jest lepsza komunikacja między pracownikami. Dodatkowo poprzez obserwowanie współpracowników zwiększa się motywacja pozostałych do pracy. Stanowi to też duży atut dla kierownika, ponieważ może szybko reagować na jakieś niedopatrzenia ze strony swojego pracownika. Taki model pracy w dużym stopniu przypomina taśmę produkcyjną, gdzie wszystkie czynności wykonywane są mechanicznie i ponadto personel działa jak maszyny produkcyjne.

Rynek Nieruchomości a Pośrednictwo

Pojęcie nieruchomości jest bardzo ważne w działalności pośrednika jest to jedna z kluczowych definicji w tym zawodzie. Nieruchomość jest przedmiotem obrotu – towarem na rynku nieruchomości, może być definiowana rozmaicie, zależnie od przyjętych kryteriów np. prawnych, ekonomicznych, funkcjonalnych itp. W nauce występuje wiele definicji zależnie od różnych dziedzin wiedzy (ekonomia, prawo, geodezja itp.). Dla pośrednika obrotu nieruchomościami najtrafniej pojęcie to definiuje Kodeks Cywilny, Art. 46, gdzie nieruchomościami nazywamy części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki, budowle trwałe z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności [33]. Nieruchomości są szczególnym obiektem rynkowym, gdyż charakteryzują się dwoma podstawowymi atrybutami: trwałością w miejscu i w czasie. W miejscu powoduje, że wartość nieruchomości podatna jest na zmianę w jej otoczeniu, a więc na czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład zanieczyszczenie środowiska, zmiany gospodarcze w regionie i inne.

Biuro Nieruchomości
Agencja Nieruchomości

Czynniki te wpływają na notowania na rynku nieruchomości. Trwałość w czasie, wywołuje konieczność podejmowania działań remontowych, konserwacyjnych, modernizacyjnych i innych. Oznacza to jednocześnie trudności w adaptacji nieruchomości do zmieniających się potrzeb jej właściciela lub nabywcy. Wszystkie wyżej wymienione działania wymagają poniesienia kosztów i wiążą się zwykle z koniecznością zaciągania odpowiednich kredytów. Powoduje to, że rynki nieruchomości są zależne od wielu czynników lokalnych. W poszczególnych regionach wygląda to inaczej. Wiedza o lokalnych rynkach nieruchomości jest wiedzą interdyscyplinarną, łączącą elementy techniczne, prawne i ekonomiczne.