Doradztwo Nieruchomości

Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

Biuro Nieruchomości służy państwu pomocą w zakresie doradztwa oraz opinii o rynku nieruchomości dotyczącym miasta Opola oraz terenu objętego województwem Opolskim. Zgłaszając nieruchomość lub szukając nieruchomości udzielimy swoich porad i doświadczenia co do przebiegu całej transakcji.

Wykonywanie Usługi Doradztwa Rynku Nieruchomości przez Biuro Nieruchomości „A.Z.GWARANCJA” stało się możliwe dzięki znowelizowanej Ustawie o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z:

Art.180 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, pośrednik w obrocie nieruchomościami może wykonać opracowania i ekspertyzy oraz prowadzić doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

oraz wieloletniemu doświadczeniu, wyspecjalizowanemu zespołowi i posiadaną ogromną wiedzą o lokalnych rynkach nieruchomości, aktualnych projektach i planach oraz tendencjach w sposobach zagospodarowania nieruchomości o różnych rodzajach.

Potrzeba podjęcia świadomej, odpowiedzialnej i bezpiecznej decyzji w celu angażowania dużych środków kapitałowych celem zainwestowania w nieruchomości wymaga fachowej i rzetelnej wiedzy doradcy rynku nieruchomości.

Biuro Nieruchomości „A.Z.GWARANCJA” świadczy usługi:

– doradztwa w formie analiz i ekspertyz rynkowych nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości,

dla podmiotów:

osób fizycznych,
przedsiębiorstw,
deweloperów,
rentierów,
banków,
funduszy kapitałowych,
ubezpieczycieli,
spółdzielni,
zarządców,
instytucji państwowych,
agend państwowych.
dla celów:

planowania inwestycji na nowych rynków zbytu,
planowania zagospodarowania przestrzennego oraz efektywnym gospodarowaniu nieruchomości,
lokowania funduszy w nieruchomości,
własnych potrzeb lub dalszego odsprzedania nieruchomości,
zagospodarowania, przekształcenia nieruchomości.
przebranżowienia nieruchomości,
zabezpieczenia się przed ryzykiem rozporządzania nieruchomością.

Cena Wykonania Usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.

Celem podnoszenia specjalistycznej wiedzy dla dobra klientów i lepszej obsługi rynku nieruchomości Pan Andrzej Zapart uczestnicząc w kilkunastu szkoleniach uzyskał certyfikat oraz tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN co zostało zapisane w Rejestrze Doradców PTEiDRN pod numerem 98.

SERDECZENIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.