Porady Nieruchomości

Porady Biura Nieruchomości A.Z.GWARANCJA

Czym powinien kierować się klient przy wybieraniu Biura Nieruchomości, które ma zająć się sprzedażą, wynajmem nieruchomości lub znaleźć dla poszukującego wymarzoną nieruchomość, a także prawidłowo obsłużyć transakcję aby wszystkie strony transakcji były bezpieczne i zadowolone.

Przy wyborze biura nieruchomości, z którym chcą Państwo podjąć współpracę, należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

Czy biuro ma licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami?,
Czy biuro ubezpieczone jest od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami?,
Jak długo biuro działa na rynku?,
Czy biuro stowarzyszone jest w jakiś organizacjach zrzeszających profesjonalnych pośredników w obrocie nieruchomościami?,
Czy biuro obecnie jest widoczne w lokalnej prasie i Internecie by w sposób efektywny móc promować i reklamować Państwa nieruchomość?
Wybór odpowiedniego Biura Pośrednictwa w obrocie nieruchomości jest gwarancją zawiązania współpracy z odpowiednim i profesjonalnym partnerem, owocującej wymiernymi sukcesami w sprzedaży Państwa nieruchomości.

Porady z zakresu nieruchomości
Zasady działania Biura Nieruchomości A.Z.GWARANCJA Opole:

Procedury działania w przypadku zgłoszenia nieruchomości na sprzedaż lub wynajem
klient może zgłosić swoją ofertę osobiście, telefonicznie, listownie, faxem, mailem,
kontaktując się, prosimy o podanie danych osobowych oraz informacji dotyczącej zgłaszanej nieruchomości jednocześnie umawiając się na jej oględziny,
w czasie wizji lokalnej zapoznajemy się ze stanem prawnym, wykonujemy opis nieruchomości oraz dokumentację zdjęciową,
ustalamy wspólnie z klientem cenę ofertową sprzedaży lub wysokość czynszu najmu, określając także możliwość ewentualnych negocjacji,
podpisujemy z klientem umowę pośrednictwa sprzedaży lub wynajmu. Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, która reguluje zasady prowadzenia działalności zawodowej, jaką jest pośrednictwo, bez umowy pośrednictwa zawartej w formie pisemnej pośrednikowi nie wolno oferować zgłoszonej nieruchomości. Umowę pośrednictwa może podpisać właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik. Do podpisania umowy potrzebny jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
po wykonaniu powyższych czynności przystępujemy do działań promocyjno – marketingowych odebranej oferty nieruchomości w mediach.
prezentujemy nieruchomość zainteresowanym Klientom Naszego Biura lub biur współpracujących ( z każdym oglądającym zostanie zawarta umowa pośrednictwa, a oględziny nieruchomości będą się odbywać w obecności przedstawiciela biura, więc nie będziesz narażony na przypadkowe i niespodziewane wizyty nieznajomych gości),
na życzenie Klienta będziemy uczestniczyć w negocjacjach ceny i innych warunków umowy,
po znalezieniu Klienta zdecydowanego na nabycie lub wynajęcie nieruchomości doprowadzamy do podpisania umowy przedwstępnej,
pomożemy Klientowi w skompletowaniu dokumentów koniecznych do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży lub właściwej umowy najmu,
umówimy Klienta do notariusza i będziemy obecni przy akcie notarialnym lub podpisaniu umowy najmu, przy rozliczeniu a także przy wydaniu nieruchomości.
Procedury działania w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na nieruchomość – kupno lub najem.
klient może zgłosić swoje zapotrzebowanie osobiście, telefonicznie, listownie, faxem, mailem,
skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie, poprosimy o podanie szczegółowych preferencji dotyczących poszukiwanej nieruchomości, wprowadzimy zapotrzebowanie do naszej bazy klientów, aby w miarę szybko szukając ofertę skojarzyć te, które spełniałaby oczekiwania,
podpisujemy naszą umowę pośrednictwa kupna lub najmu. Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, która reguluje zasady prowadzenia działalności zawodowej, jaką jest pośrednictwo, bez umowy pośrednictwa zawartej w formie pisemnej pośrednikowi nie wolno reprezentować Klienta. Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, która reguluje zasady prowadzenia działalności zawodowej, jaką jest pośrednictwo, bez umowy pośrednictwa zawartej w formie pisemnej pośrednikowi nie wolno oferować zgłoszonej nieruchomości. Umowę pośrednictwa może podpisać osoba poszukująca nieruchomości lub jej pełnomocnik. Do podpisania umowy potrzebny jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
klient będzie informowany o ofertach, które spełniałyby jego wymagania w formie telefonicznej, e-mail,
zorganizujemy oględziny nieruchomości w dogodnym dla Ciebie terminie i postaramy się dostarczyć Ci wyczerpujących informacji na jej temat; przekazanie adresu oferowanych nieruchomości będzie odbywało się na podstawie listy wskazań adresowych,
na życzenie Klienta będziemy uczestniczyć w negocjacjach ceny i innych warunków umowy,
w przypadku zaistnienia potrzeby sfinansowania nieruchomości kredytem, umawiamy klienta z naszym doradcą kredytowym pracującym w naszym biurze, który pomoże wybrać najkorzystniejszy kredyt hipoteczny,
po podjęciu ostatecznej decyzji przez Klienta na nabycie lub wynajęcie nieruchomości doprowadzamy do podpisania umowy przedwstępnej,
nieruchomość po podpisaniu umowy przedwstępnej zostaje zablokowana, tzn. wycofana z oferty biura,
pomagamy klientowi w skompletowaniu dokumentów koniecznych do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży lub właściwej umowy najmu,
umawiamy klienta do notariusza i będziemy obecni przy akcie notarialnym lub podpisaniu umowy najmu, przy rozliczeniu a także przy wydaniu nieruchomości.
Rola Biura Nieruchomości polega nie tylko na tym, że gromadzi w swoich bazach bardzo różnorodne oferty, z których potem klient ma co wybierać, lecz na tym iż oferty są dokładnie i starannie badane przez pracowników firmy. To właśnie jakość działań świadczy o pracy agencji, o tym czy jest prowadzona uczciwie i profesjonalnie. Aby współpraca klienta z agencją dała dobre zamierzone rezultaty, klient musi mieć sprecyzowane swoje potrzeby i oczekiwania. Biuro Nieruchomości staje się podmiotem pomagającym w dokonaniu wyboru, dostosowując się do oczekiwań klientów dokonując trafnej selekcji ofert, oszczędzając czas klientów korzystających z biura. Jedną z najważniejszych DOMEN Naszego Biura biorąc pod uwagę nazwę firmy „A.Z.GWARANCJA” Nieruchomości Opole jest poczucie bezpieczeństwa w procesie realizacji oraz finalizacji transakcji sprzedaży – kupna, wynajmu – najmu, zamiany. Celem naszej Agencji Nieruchomości w Opolu jest zminimalizowanie ryzyka związanego z transakcją, które w naszych realiach jest wciąż duże.