Termowizja

Link do Firmy EKO KIMS: http://termowizjadlaciebie.pl

Termowizja jest metodą badawczą, polegającą na zdalnej i bezdotykowej ocenie rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu. Metoda ta jest oparta na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego i przekształceniu tego promieniowania na światło widzialne. Wynikiem takiego pomiaru jest obraz rozkładu temperatury na powierzchni obiektu mierzonego, który nazywany jest termogramem.

Metoda ta daje możliwość wyciągnięcia wielu wniosków dzięki, którym można bardzo precyzyjnie ustalić miejsca w których występuje lub może wystąpić problem. Za pomocą diagnostyki termowizyjnej możemy obserwować to co przedtem było niezauważalne dla człowieka - promieniowanie podczerwone. Metoda ta w chwili obecnej pozwala wykryć wiele wad technicznych różnych obiektów oraz urządzeń.

Właściwie wykorzystywane kamery termowizyjne pozwalają na szybką, bezinwazyjną i pewną kontrolę ilości traconego ciepła w budynku na skutek nieszczelności i/lub występujących usterek. Metoda ta jest bardzo ekonomiczna. Regularnie prowadzone kontrole pozwalają na oszczędności znacznych środków oraz likwidacje usterek odpowiednio wcześnie.

TermowizjaDlaCiebie.pl oferuje usługi wykonywania pomiarów oraz analiz termowizyjnych przy pomocy najwyższej jakości kamer termowizyjnych firmy FLIR E6. Badanie przeprowadzone naszą kamerą może pokazać jak wyglądają powierzchnie i przestrzenie badanych obiektów. Dzięki naszej kamerze dowiesz się gdzie są miejsca które niezwłocznie wymagają poprawy a nie raz nawet dużego remontu. Wykażemy też niesolidne wykonanie prac budowlanych deweloperów lub podwykonawców. Całe badanie jest dokumentowane zdjęciami z kamery, fotografiami, oraz raportem z przeprowadzonych prac.

Termowizja niesie ze sobą bardzo dużo korzyści, m.in.:

Często wykonanie pomiaru kamerą termowizyjną jest bardzo utrudnione lub niemożliwe ze względu na duże wysokości oraz niedostępność do poszczególnych elementów obiektu budowlanego.

Innowacyjnym sposobem pomiarów kamerami termowizyjnymi są pomiary z wykorzystaniem dronów. Bezzałogowe statki powietrzne pionowego startu wykorzystujące kamery termowizyjne są w stanie precyzyjnie zdiagnozować dachy oraz elewacje budynków. Jest to metoda pozwalająca na szybką kontrolę zarówno całych powierzchni dachowych, jak i powierzchni bocznych. Do tego rodzaju pomiarów zalecane jest użycie kamer radiometrycznych, które pozwalają na odczyt wartości temperatury w dowolnym punkcie zapisanego obrazu w podczerwieni.

Drony sprzęgnięte z kamerami termowizyjnymi wykorzystywane są również do inspekcji obiektów przemysłowych, takich jak kominy, chłodnie kominowe, wieże ciśnień, zbiorniki oraz rurociągi.

Wykonujemy również różne rodzaje audytów:

oraz świadectw charakterystyki energetycznej: